Välkommen till Grand Unified Debuggers

G.U.D. är kårens IT-avdelning. Vi har till uppgift att sköta allt som ligger bakom det som användarna ser, t.ex. är det vi som skapar alla datorkonton som används på kårens datorer. Det är vi som ser till att det centrala i IT-infrastukturen fungerar som det ska, som exemplevis brandväggar, switchar, servrar och även kårledningens och, i viss mån även kommittéers, datorer.

Support

Klicka på länken nedan för att ta dig vidare till supporten med ditt ärende.

Till Supporten

Driftinformation

Här uppvisas aktuell driftstatus för samtliga servrar och tjänster i vår miljö.

Läs mer